Vi har naturen som vardagsrum och vi skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder.

Vår scoutlokal ligger på Vinddraget 13B i Andersberg. Här har det varit scoutverksamhet sedan 1974, när stadsdelen byggdes. Oftast håller vi till i ett litet skogsområde som ligger c:a 300 m nordost om lokalen, där finns ett litet spår, några grillplatser och skog. Vi samlas dock och avslutar vid lokalen.

I scoutlokalen träffas vi för styrelsemöten och stämmor. Här kan vi också vara då vädrets makter inte vill låta oss använda naturen.

 

Lokalen hittar du här:
Vinddraget 13B, Gävle