Avdelningar

I vår scoutkår finns det två avdelningar för spårare, en för upptäckare, en för äventyrare och en för utmanare.

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus så mycket som möjligt. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare. Scout i Gävle Södra Scoutkår kan man bli från årskurs 2 (8 års ålder).

 

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Det är ibland många som vill bli scouter – framförallt spårare. Det kan därför vara kö innan du får plats. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.

Spårarscout, åk 2, träffas måndagar kl 18 – 19.30. Avdelningsledare: Terje Strand, terje@famstrand.nu

Spårarscout, åk 3, träffas måndagar kl 18 – 19.30. Avdelningsledare: Johanna Fransila, johannafransila@hotmail.com

Upptäckarscout, åk 4-5, träffas tisdagar kl 18.30 – 20.00. Avdelningsledare: Åsa Wärnelid, aasa@yx.se

Äventyrarscout, åk 6-8, träffas torsdagar kl 18.00 – 19.45. Avdelningsledare: Klas Backlund, klas@niondekompaniet.se

Utmanarscout, åk 9 – 18 år, olika mötestider under månaden. Avdelningsledare: Carina Amcoff, amcoff.c@gmail.com